Turneringsreglement

Spilletid: 2 x 25 minutter. (Vi ber om at det respekteres maksimalt 3 minutters pause, så vi slipper forsinkelser i kampprogrammet).

U14 spiller 11v11. U13 spiller 9v9.

Det er løpende bytter uten stopp i spillet. Byttene skjer ved midtstreken, og spiller som forlater banen må være ute av banen før spiller som kommer inn går på banen.

Vi vil presisere at 5 minutters utvisning ved gult kort ikke er gjeldende i turneringen.

Rødt kort gir automatisk minst 1 kamps karantene, denne kan utvides ved alvorlige tilfeller.

Vi følger for øvrig reglene til Oslo Fotballkrets.

Det er tillatt med èn (1) overårig spiller som er født et år tidligere i hver klasse.

Det er tillatt med maximalt 2 gjestespillere fra andre klubber, per lag. Her må det kunne vises til skriftlig samtykke fra hospitantens moderklubb.

Ved lik poengssum i gruppespillet, teller målforskjell først, ved likhet teller antall skårede mål, ved likhet teller innbyrdes oppgjør, ved likhet avgjøres det ved en straffesparkkonkurranse lagene i mellom. Skulle dette skje avtales det mellom lagene og turneringsledelse når denne skal avholdes, fortrinnsvis lørdag etter endt gruppespill om dette er praktisk mulig og begge lag er til stede. Skulle flere enn 2 lag ende likt, og disse er likt på overnevnte regler for å skille lagene, bruker man de samme reglene i en minitabell kun med resultatene mellom lagene som endte likt. Er det fortsatt likhet, avgjøres plasseringene på loddtrekning.

Hvert lag spiller minimum 4-5 kamper i løpet av turneringen, avhengig av hvilken klasse laget er med i.

U14 Nivå 1

Vi spiller 11v11.

Mer info om hvordan turneringen legges opp (gruppesammensetning og sluttspill) kommer når antall lag er på plass.

U14 nivå 2

Vi spiller 11er.

Mer info om hvordan turneringen legges opp (gruppesammensetning og sluttspill) kommer når antall lag er på plass.

U14 nivå 3

Vi spiller 11er.

Mer info om hvordan turneringen legges opp (gruppesammensetning og sluttspill) kommer når antall lag er på plass.

U13 (for lag som normalt spiller 2. divisjon)

Vi spiller 9er.

Mer info om hvordan turneringen legges opp (gruppesammensetning og sluttspill) kommer når antall lag er på plass.

Spørsmål kan rettes mot turneringsansvarlig, Ole Morten Kristiansen. olemorten@holmenif.no

Kommentarer